Informacja - zgłoszenie strat w uprawach rolnych (4.05.2012)

Urząd Gminy Władysławów informuje, że od dnia 8 maja 2012 roku rolnicy, którzy wypełnili zgłoszenie wystąpienia strat w uprawach rolnych spowodowanych przez ujemne skutki przezimowania mogą zgłaszać się do siedziby UG Władysławów (pok. nr 109) w celu wypełnienia oświadczenia o powierzchni upraw wymagających ponownego obsiania. Oświadczenie wraz z wnioskiem o przyznanie jednorazowej pomocy na ponowne obsianie upraw dotkniętych ujemnymi skutkami przezimowania w okresie zimowym 2011/2012 należy złożyć w Biurach Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do dnia 1 czerwca 2012 roku. Stawka pomocy na ponowne obsianie wynosi 100 zł na 1 ha powierzchni uprawy żyta, jęczmienia, pszenżyta, pszenicy, rzepaku lub rzepiku, trwałych użytków zielonych oraz ozimych upraw nasiennych. Z pozostałych form pomocy (kredyty preferencyjne, odraczanie składek KRUS, ulgi w podatku rolnym oraz odraczanie, rozkładanie na raty, umarzanie przez Prezesa ANR należności Agencji) mogą skorzystać rolnicy, w których gospodarstwach rolnych szkody spowodowane przez ujemne skutki przezimowania w uprawach rolnych wyniosą średnio powyżej 30% średniej rocznej produkcji. Do prawidłowego wypełnienia dokumentów niezbędne jest posiadanie następujących danych: - Nr identyfikacyjny producenta rolnego, o ile został nadany, - PESEL, NIP, REGON, - Informacja o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie w roku 2012.

Powrót do Ogłoszeń

© 2011-2021 Władysławów 
Wykonanie T.Nowakowski