Gminny Ośrodek Kultury

Gminny Ośrodek Kultury (GOK) we Władysławowie powstał w roku 1986 w budynku wykupionym od kościoła ewangelicko-augsburskiego. Pierwszym kierownikiem został Henryk Trocha i sprawował tą funkcję do roku 1997. Od roku 1998 pracami GOKu kieruje Wojciech Czekała.

GOK we Władysławowie prowadził i prowadzi działalność kulturalno-oświatową (zajęcia muzyczne, teatralne, języków obcych). Jest także organizatorem imprez kulturalnych i sportowych.
Przy domu kultury od roku 1988 działają teatr obrzędowy ?Srebrny Włos" i teatr młodzieżowy "Tertius" kierowane przez Barbarę Kaczorowską.

Powrót do "O Gminie"

© 2011-2021 Władysławów 
Wykonanie T.Nowakowski