Plan Rozwoju Lokalnego Gminy

Szanowni Mieszkańcy Gminy Władysławów,
Jaką gminą powinna stać się Gmina Władysławów w przyszłości? W jakim kierunku się rozwijać? Co zmienić?
W co zainwestować? Na co pozyskać fundusze unijne, by w przyszłości żyło się w Niej lepiej?

Polityka rządu ma wpływ na naszą codzienność, ale w zasadniczych kwestiach dotyczących
rozwoju naszej Małej Ojczyzny, ostateczny głos należy do nas.
To my, mieszkańcy kształtujemy naszą rzeczywistość.
I to My powinniśmy znaleźć odpowiedzi na stawiane powyżej pytania.
Niniejszy dokument ma służyć koncentracji środków i efektywności ich wykorzystania
w okresie wieloletnim oraz usprawnić zarządzanie.
Jest to możliwe, ponieważ program będzie ?dokumentem żywym",
podlegającym monitorowaniu i corocznej ocenie,
przede wszystkim przez najbardziej zainteresowanych -
Mieszkańców Gminy Władysławów.

Wójt Gminy Władysławów
Krzysztof Zając

Powrót do "O Gminie"

© 2011-2021 Władysławów 
Wykonanie T.Nowakowski